Artikel 311 Wetboek van Strafrecht. by DE CASEMBROOT, E. A.…

Artikel 311 Wetboek van Strafrecht. by DE CASEMBROOT, E. A. O. < >
  • Another image of Artikel 311 Wetboek van Strafrecht. by DE CASEMBROOT, E. A. O.
  • Another image of Artikel 311 Wetboek van Strafrecht. by DE CASEMBROOT, E. A. O.
  • Another image of Artikel 311 Wetboek van Strafrecht. by DE CASEMBROOT, E. A. O.
  • Another image of Artikel 311 Wetboek van Strafrecht. by DE CASEMBROOT, E. A. O.
  • Another image of Artikel 311 Wetboek van Strafrecht. by DE CASEMBROOT, E. A. O.

Artikel 311 Wetboek van Strafrecht. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden op gezag van den Rector Magnificus Dr. S. S. Rosenstein, Hoogleeraar in de Faculteit der Geneeskunde, voor de faculteit te verdedigen op Zaterdag 26 November 1887, des namiddags te 3 uzen,
door Eduard August Otto De Casembroot, geboren te Tholen.

Leiden: P. Somerwil, 1887. Eerste editie. Gebonden in rood linnen met vergulde en zwarte versieringen. Alle paginaranden verguld. In zeer goede staat. 80 pagina's. 230 x 150 mm.

Book ID: 3800
Category: History
Print this page View basket Price: £30.00