Praga Caput Regni by KYSELA, František

Praga Caput Regni by KYSELA, František < >
  • Another image of Praga Caput Regni by KYSELA, František
  • Another image of Praga Caput Regni by KYSELA, František
  • Another image of Praga Caput Regni by KYSELA, František
  • Another image of Praga Caput Regni by KYSELA, František
  • Another image of Praga Caput Regni by KYSELA, František
  • Another image of Praga Caput Regni by KYSELA, František

Praga Caput Regni

Praze / Prague: 1913. Spolku českých bibliofilů v Praze / Association of Czech bibliophiles in Prague / workers printing house in Prague / dělnická knihtiskárna v Praze. The book was selected and edited by František Kysela with the help of Ph.Dr. V. Vojtíšek. She printed and published Grafia at her own expense. workers' printing house in Prague in 1000 numbered copies, of which 500 are signed by the author. The stilts were made by the Graphic Institute of Trade. chamber in Prague. In May 1913. This copy is signed and dated by Kysela to the front end paper. It is also numbered #13 to the rear colophon. Illustrations by Jan Štenc. binding by Antonín Malík.
Attractive dark blue leather, with gilt decorations to spine and gilt decoration to the front board. Fading to the spine and a little rubbing to the edges only. Very slight weakening to the binding at the first gather. Text on the history of Prague, with attractive engraved border to each page. This book received the first prize in the competition of the Art and Industry Museum Obch. Text in Czech. 14.5cm x 11cm. 52 pp. Spolku českých bibliofilů v / dělnická knihtiskárna v Praze. Knihu vybral a upravil František Kysela za pomoci Ph.Dr. V. Vojtíšek. Vlastním nákladem vytiskla a vydala Grafii. dělnické tiskárny v Praze v nákladu 1000 číslovaných výtisků, z toho 500 podepsaných autorem. chůdy vyrobil Grafický ústav obchodu. komory v Praze. V květnu 1913. Tato kopie je podepsána a datována Kyselou na předním listu. Je také očíslován #13 na zadní kolofon. Ilustrace Jan Štenc. vazba Antonín Malík.
Atraktivní tmavě modrá kůže se zlacenými ozdobami na hřbetu a zlacenou ozdobou na přední desce. Vyblednutí na hřbetu a malé odření pouze na okrajích. Velmi mírné oslabení vazby při prvním nabrání. Text o historii Prahy s atraktivním rytým okrajem na každé stránce. Tato kniha získala první cenu v soutěži Uměleckoprůmyslového muzea Obch. Rozměr 14,5 cm x 11 cm. 52 str.

Book ID: 3915
Category: History, Illustrated
Print this page View basket Price: £75.00